Voorschoolse Muziek Educatie

Early Years Music Education

Blog

Gedachten en bevindingen over van alles en nog wat over Muziek met Jonge Kinderen, en wat er zoal nog meer bij komt kijken. Met name pedagogiek heeft mijn aandacht. 


These are thoughts about early years music education. Not a generalist view in terms of one size fits all: on the contrary. 

By means of practical experience & research we know a lot about musical growth (though the connotation of growth depends on environmental criteria, and context related ideas)  and possible musical responses of young children to music and in music education. My interest is for the larger part what to do on the work floor. In short the pedagogics of early years music education. The why and how.


I am also interested in the idea of musical art pedagogics in the early years: 

reclaiming music and music education

 for and with young children into

 the domain of art education, 

as well as non-discursive representational forms: actual music for young children can be the representation of an investigation. The accumulation of knowledge through and in action, made accessible in a certain shape that goes beyond written reports. Which then in turn benefits the pedagogy of early years  music education.

Thank you for your time reading my thoughts. 

José Voorschoolse muziek educatie betreft de muzikale vorming van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar. 

Het belangrijkste onderdeel in de VME zijn de muziek-activiteiten. Dit zijn met name liedjes afgestemd op de doelgroep met wel/niet een object & wel/niet muzikale begeleiding in de vorm van een instrument of een audio opname. Er is altijd een handeling gaande bij een activiteit. Op deze manier worden de kinderen actief betrokken.  

Een object, wat onpersoonlijk, is hier de verzamelnaam voor muziekinstrumentjes speciaal voor deze leeftijd of speelgoed dat eigenschappen bezit die in de muziekles kunnen worden ingezet. 


Het uitgangspunt is om kinderen beneden de 4 jaar mogelijkheden te bieden om hun muzikaliteit te ontplooien. Het geven van muzieklessen aan jonge kinderen vraagt om degelijke muzikaal pedagogische en didactische kennis, kennis van de algemene vorming van jonge kinderen, observatie-vaardigheden, vaardigheid in het inspelen op de mogelijkheden van de kinderen en met name professionele vaardigheden als musicus. Kennis van onderzoek is belangrijk, dit draagt bij tot theorievorming ter ondersteuning van de praktijk. 

© Voorschoolse Muziek Educatie 2024

© Early Years Music Education 2024