Early Years Music Education

Voorschoolse Muziekeducatie

Voor-schoolse muziekeducatie wil muzikaal-artistieke  vorming en nieuwsgierigheid  bevorderen.  Door 

af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen kunnen zij muzikale basisvaardigheden verwerven.

Early years music education aims to awaken musical artistic curiosity and expansion by offering appropriate music education according to their level of possibilities to acquire basic musical skills.

van nieuwsgierigheid

naar meedoen

naar muzikale vorming

“... de pedagogische opdracht houdt het wekken van het verlangen in een ander mens in, om in en met de wereld op een volwassen (‘grown-up’) manier te willen bestaan (‘exist’), dat wil zeggen als subject”

BIESTA, G.J.J. (2018). THE REDISCOVERY OF TEACHING. ABINGDON (UK): TAYLOR & FRANCIS LTD. (P.7, VERTALING LUC STEVENS).

Events


Lentecursussen 13 jan 2024


Proceedings MERYC (almost)  


Studiedag 

Voorschoolse Muziekeducatie

voor VME-docenten en belanghebbenden

© Voorschoolse Muziek Educatie 2023

© Early Years Music Education 2023