Early Years Music Education

Voorschoolse Muziekeducatie

Voor-schoolse muziekeducatie wil muzikaal -artistieke vorming en nieuws-gierigheid  bevorderen. 

Door af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen kunnen zij muzikale basis-vaardigheden verwerven.

Early years music education aims to awaken musical artistic curiosity and expansion by offering appropriate music education according to their level of possibilities to acquire basic musical skills.

van nieuwsgierigheid

naar meedoen

naar muzikale vorming

“... de pedagogische opdracht houdt het wekken van het verlangen in een ander mens in, om in en met de wereld op een volwassen (‘grown-up’) manier te willen bestaan (‘exist’), dat wil zeggen als subject”

BIESTA, G.J.J. (2018). THE REDISCOVERY OF TEACHING. ABINGDON (UK): TAYLOR & FRANCIS LTD. (P.7, VERTALING LUC STEVENS).

Agenda

Herfstcursussen 7 september 2024

(Site voor mobiel under construction)


Artikel muziek activiteiten voor dreumesen Pyramide Juli ’24

© Voorschoolse Muziek Educatie 2024

© Early Years Music Education 2024