Voor-schoolse muziekeducatie wil muzikaal-artistieke nieuwsgierigheid en vorming bevorderen. 

Door af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen kunnen zij muzikale basisvaardigheden verwerven.

Early years music education aims to awaken musical artistic curiosity and expansion by offering appropriate music education according to their level of possibilities to acquire basic musical skills.

“... de pedagogische opdracht houdt het wekken van het verlangen in een andere mens in, om in en met de wereld op een volwassen (‘grown-up’) manier te willen bestaan (‘exist’), dat wil zeggen als subject”

BIESTA, G.J.J. (2018). THE REDISCOVERY OF TEACHING. ABINGDON (UK): TAYLOR & FRANCIS LTD. (P.7, VERTALING LUC STEVENS).

© Voorschoolse Muziek Educatie 2023

© Early Years Music Education 2023